Автогара Стара Загора (пристигащи автобуси)

Автобуси София - Стара Загора

Разписание на автобусите, заминаващи от Централна автогара - София за Стара Загора: 7:00, 8:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 16:45, 17:00, 17:30, 18:30, 19:00.

Автобуси Пловдив - Стара Загора

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Пловдив - юг за Стара Загора: 06:45, 07:30, 09:00, 11:00, 14:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:00, 18:00, 21:30. Адрес на автогара Пловдив - юг: бул. „Христо Ботев" № 47;

Автобуси Варна - Стара Загора

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Варна за Стара Загора: 06:45, 10:00, 11:00, 13:45, 14:15, 15:30. Адрес на автогара Варна: бул. „Владислав Варненчик" № 158; Телефон за справки: 052/748-349

Автобуси Бургас - Стара Загора

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Бургас за Стара  Загора: 01:00 (автогара Бургас - юг), 06:00 (автогара Бургас - юг), 07:10 (автогара Бургас - юг), 07:30 (автогара Бургас - юг), 08:15

Автобуси Русе - Стара Загора

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Русе за Стара Загора: 09:30. Адрес на автогара Русе: бул. „Цар Освободител“ № 156; Телефон за справки: 082/828-151. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Казанлък - Стара Загора

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Казанлък за Стара Загора: 6:30, 6:50, 7:25, 8:00, 8:45, 9:00, 9:25, 10:00, 10:30, 10:50, 11:15, 11:30, 12:00, 12:45, 13:20, 14:00, 14:30, 14:50

Автобуси Благоевград - Стара Загора

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Благоевград за Стара Загора: 05:00. Адрес на Автогара Благоевград: бул. „Св. Димитър Солунски“ № 23. Телефон за справки на Автогара

Автобуси Велико Търново - Стара Загора

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Велико Търново - Запад за Стара Загора: 08:00, 09:50, 11:20, 12:05, 12:30, 13:30. Адрес на Автогара Велико Търново - Запад:

Автобуси Видин - Стара Загора

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Видин за Стара Загора: 05:00. Адрес на Автогара Видин: ул. „Железничарска" № 18. Телефон за справки на Автогара Видин: 094/606-190. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Враца - Стара Загора

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Враца за Стара Загора: 07:15. Адрес на Автогара Враца: бул. „Васил Кънчов“ № 76. Телефон за справки на Автогара Враца: 092/622-558. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Габрово - Стара Загора

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Габрово за Стара Загора: 08:45, 11:45, 13:00, 14:00, 15:30. Адрес на Автогара Габрово: ул. „Стефан Караджа“ № 2. Телефон за справки на Автогара

Автобуси Гурково - Стара Загора

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Гурково за Стара Загора: 06:30, 07:00, 09:45, 11:30, 12:15, 13:15, 14:00, 15:10, 16:30. Адрес на Автогара Гурково: ул. „Първи май” № 1

Автобуси Гълъбово - Стара Загора

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Гълъбово за Стара Загора: 04:40 (в делнични дни), 06:30, 07:30, 08:25, 09:00, 10:00 (в делнични дни), 11:00, 12:00, 13:15, 13:45 (в делнични дни)

Автобуси Димитровград - Стара Загора

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Димитровград за Стара Загора: 06:15, 07:20, 07:30, 07:40, 07:45, 08:30, 09:20, 09:35, 09:45, 11:00, 11:45, 12:00, 13:00 (празнични дни), 13:30

Автобуси Кърджали - Стара Загора

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Кърджали за Стара Загора: 08:30, 09:30. Адрес на Автогара Кърджали: ул. „21-ви век“. Телефон за справки на Автогара Кърджали: 0361/66-751

Автобуси Ловеч - Стара Загора

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Ловеч за Стара Загора: 07:10, 10:10, 14:10. Адрес на Автогара Ловеч: пл. "ЖП гара". Телефони за справки на Автогара Ловеч: 068/603-618, 068/603-620

Автобуси Мъглиж - Стара Загора

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Мъглиж за Стара Загора: 06:45, 08:45, 12:05, 14:00, 17:30. Телефон на Община Мъглиж: 04321/33-01. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Николаево - Стара Загора

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Николаево за Стара Загора: 06:50, 07:15, 07:35, 08:45, 09:50, 11:35, 13:30, 13:40, 14:05, 15:15, 16:35, 17:00. Телефони за справки на

Автобуси Нова Загора - Стара Загора

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Нова Загора за Стара Загора: 6:45, 07:00, 07:40, 08:15, 09:30, 10:00, 11:00, 12:30, 13:15, 14:15, 17:30, 17:40. Разписание на автобусите, преминаващи

Автобуси Опан - Стара Загора

Разписание на автобусите, заминаващи от автоспирка Опан за Стара Загора: 04:50 (в делнични дни), 08:35, 10:10 (в делнични дни), 13:55 (в делнични дни). Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Павел баня - Стара Загора

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Павел баня за Стара Загора: 06:40, 12:15. Адрес на Автогара Павел баня: пл. „Централен". Телефони за справки на Автогара

"Гласът на Стара Загора" използва бисквитки, тъй като старозагорският кмет Живко Тодоров и разни старозагорски измамници изядоха пържолите! Според европейското законодателство съм длъжен да ви предупредя! (Михаил Михайлов)

Този сайт е художествено произведение! Приликите на героите с действителни старозагорци са случайни! Дори и да видите някого на видео или снимка, то в този сайт става въпрос за една паралелна реалност, много по-забавна и увлекателна, но нямаща много общо с действителността! Описаните случки и събития понякога са плод на фантазията на редактора, който никога и по никакъв начин не злепоставя героите си... просто така е по-забавно!