Автогара Стара Загора (заминаващи автобуси)

Автобуси Стара Загора - София

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за София: 04:00, 05:00, 06:04, 07:40, 09:00, 10:00, 10:30, 11:35, 13:04, 14:00, 15:40, 16:30, 16:41, 17:00, 18:00, 18:09, 18:18, 19:30. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Пловдив

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Пловдив: 07:10, 07:30, 08:30, 08:45, 09:05, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 11:47, 12:18, 13:00, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30, 17:30, 18:20, 21:21. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Варна

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Варна: 07:15, 08:18, 08:45, 08:55, 14:50, 17:12. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Бургас

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Бургас: 07:15, 08:18, 08:45, 08:55, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:15, 14:30, 14:50, 15:22, 17:12, 18:30, 19:20, 20:30. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Айтос

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Айтос: 10:30, 11:30, 12, 15:22. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Априлово

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Априлово: 07:30, 09:30, 13:15, 14:00, 15:05, 19:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Арнаутито

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Арнаутито: 06:45, 09:30, 13:00, 17:45. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Баня

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Баня: 12:45. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Бащино

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Бащино: 07:00, 15:15. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Бенковски

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Бенковски: 06:45, 09:00, 12:35, 16:15, 18:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Богомилово

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Богомилово: 06:45, 07:40, 09:30, 13:00, 15:20, 15:44, 16:30, 17:45, 18:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Боздуганово

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Боздуганово: 06:30, 08:30, 12:00, 15:00, 16:25, 17:55. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Борово

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Борово: 06:50, 09:30, 13:20, 16:15, 18:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Бъдеще

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Бъдеще: 06:19, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 09:30, 10:35, 11:30, 12:15, 12:30, 13:00, 13:15, 13:30, 14:00, 14:30, 15:05, 15:15

Автобуси Стара Загора - Бяла

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Бяла: 12:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Бял Извор

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Бял Извор: 07:15, 07:45, 09:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 17:00, 18:15. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Бяло поле

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Бяло поле: 07:00, 11:00, 14:30, 15:15, 17:10. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Васил Левски

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Васил Левски: 07:00, 11:00, 14:30, 15:15, 17:10. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Великово

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Великово: 15:20. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Велико Търново

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Велико Търново: 08:20, 08:40, 10:00, 12:00, 15:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Венец

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Венец: 10:35, 11:30, 12:15, 15:20, 18:28. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

"Гласът на Стара Загора" използва бисквитки, тъй като старозагорският кмет Живко Тодоров и разни старозагорски измамници изядоха пържолите! Според европейското законодателство съм длъжен да ви предупредя! (Михаил Михайлов)

Този сайт е художествено произведение! Приликите на героите с действителни старозагорци са случайни! Дори и да видите някого на видео или снимка, то в този сайт става въпрос за една паралелна реалност, много по-забавна и увлекателна, но нямаща много общо с действителността! Описаните случки и събития понякога са плод на фантазията на редактора, който никога и по никакъв начин не злепоставя героите си... просто така е по-забавно!