Автогара Стара Загора (заминаващи автобуси)

Автобуси Стара Загора - Полски Тръмбеш

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Полски Тръмбеш: 12:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Поморие

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Поморие: 07:15, 08:18, 08:45, 08:55, 13:15, 14:15, 15:22, 17:12. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Помощник

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Помощник: 15:20. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Преславец

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Преславец: 07:00, 11:00, 14:30, 17:10. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Пчела

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Пчела: 12:50, 17:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Пшеничево

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Пшеничево: 06:45, 09:00, 12:35, 16:15, 18:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Първомай

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Първомай: 09:30, 16:30. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Пъстрен

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Пъстрен: 07:30, 09:30, 13:15, 14:00, 15:05, 19:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Равда

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Равда: 07:15, 08:18, 08:45, 08:55, 13:15, 14:15, 15:22, 17:12. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Радиево

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Радиево: 07:15, 07:45, 09:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 17:00, 18:15. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Раднево

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Раднево: 07:00, 07:30, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 12:50, 13:30

Автобуси Стара Загора - Разград

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Разград: 09:30. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Разделна

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Разделна: 10:35, 11:30, 12:15, 15:20, 18:28. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Ракитница

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Ракитница: 06:45, 07:40, 09:30, 13:00, 15:20, 15:44, 16:30, 17:45, 18:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Русе

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Русе: 12:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Свети Влас

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Свети Влас: 07:15, 08:18, 08:45, 08:55, 13:15, 14:15, 17:12. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Светлина

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Светлина: 11:00, 14:15. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Свиленград

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Свиленград: 07:45. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Свобода

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Свобода: 09:30, 16:30. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Свободен

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Свободен: 16:25, 17:55. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Севлиево

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Севлиево: 06:15, 10:50, 13:45. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

"Гласът на Стара Загора" използва бисквитки, тъй като старозагорският кмет Живко Тодоров и разни старозагорски измамници изядоха пържолите! Според европейското законодателство съм длъжен да ви предупредя! (Михаил Михайлов)

Този сайт е художествено произведение! Приликите на героите с действителни старозагорци са случайни! Дори и да видите някого на видео или снимка, то в този сайт става въпрос за една паралелна реалност, много по-забавна и увлекателна, но нямаща много общо с действителността! Описаните случки и събития понякога са плод на фантазията на редактора, който никога и по никакъв начин не злепоставя героите си... просто така е по-забавно!