Автогара Стара Загора (заминаващи автобуси)

Автобуси Стара Загора - Симеоновград

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Симеоновград: 07:00, 11:00, 14:30, 17:10. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Скалица

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Скалица: 12:50, 17:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Сливен

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Сливен: 08:45, 09:10, 12:45, 13:00, 13:45, 14:13, 16:10, 16:45, 17:12, 17:20, 17:53, 18:00, 18:30, 20:15. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Слънчев бряг

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Слънчев бряг: 07:15, 08:18, 08:45, 08:55, 13:15, 14:15, 15:22, 17:12. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Средец

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Средец: 07:00, 07:15, 07:45, 09:30, 10:35, 11:30, 12:15, 12:30, 13:30, 15:15, 15:20, 15:30, 17:00, 18:15, 18:28. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Стоил Войвода

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Стоил Войвода: 09:00, 16:15. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Столетово

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Столетово: 07:00, 11:00, 14:30, 15:15, 17:10. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Странско

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Странско: 07:15, 07:45, 09:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 17:00, 18:15. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Стрелец

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Стрелец: 06:10, 07:30, 13:00, 18:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Събрано

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Събрано: 09:00, 12:35, 16:15. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Сърнево

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Сърнево: 07:00, 07:30, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 12:50, 13:30, 13:45

Автобуси Стара Загора - Твърдица

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Твърдица: 09:30, 12:00, 12:45, 14:30, 16:30, 17:30. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - ТЕЦ Марица Изток 2

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за ТЕЦ "Марица Изток 2": 12:50, 17:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Тихомирово

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Тихомирово: 16:25, 17:55. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Тича

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Тича: 09:10, 16:10, 17:14. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Тополовград

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Тополовград: 08:30, 11:00, 14:15, 16:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Тополяне

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Тополяне: 12:00, 16:25, 17:55. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Тракия

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Тракия: 07:15, 07:45, 09:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 17:00, 18:15. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Трънково

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Трънково: 06:30, 08:30, 12:00, 15:00, 16:25, 17:55. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Тулово

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Тулово: 06:30, 08:00, 08:10, 09:30, 10:00, 13:00, 13:30, 16:15, 16:20, 18:30. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Търговище

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Търговище: 17:14. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

"Гласът на Стара Загора" използва бисквитки, тъй като старозагорският кмет Живко Тодоров и разни старозагорски измамници изядоха пържолите! Според европейското законодателство съм длъжен да ви предупредя! (Михаил Михайлов)

Този сайт е художествено произведение! Приликите на героите с действителни старозагорци са случайни! Дори и да видите някого на видео или снимка, то в този сайт става въпрос за една паралелна реалност, много по-забавна и увлекателна, но нямаща много общо с действителността! Описаните случки и събития понякога са плод на фантазията на редактора, който никога и по никакъв начин не злепоставя героите си... просто така е по-забавно!