Автогара Стара Загора (заминаващи автобуси)

Автобуси Стара Загора - Хан Аспарухово

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Хан Аспарухово: 06:45, 09:00, 12:35, 16:15, 18:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Харманли

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Харманли: 07:00, 07:45, 11:00, 14:30, 17:10. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Хасково

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Хасково: 07:15, 08:20, 12:30, 13:00, 14:15, 14:30, 15:00, 15:30, 16:10, 16:2917:00, 18:15. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Християново

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Християново: 06:50, 09:30, 1130, 13:29, 16:15, 18:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Хухла

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Хухла: 14:30. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Черноочене

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Черноочене: 13:20, 14:15. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Чирпан

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Чирпан: 05:00, 06:04, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:05, 09:30, 10:30, 11:00, 11:30, 12:18, 13:00, 13:04, 14:00, 14:30

Автобуси Стара Загора - Шаново

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Шаново: 06:50, 09:30, 11:45, 12:00, 14:30, 15:00, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Шипка

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Шипка: 06:15, 08:20, 10:50, 12:00, 13:45. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Шумен

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Шумен: 17:14. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Юлиево

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Юлиево: 06:30, 06:50, 09:30, 12:00, 15:00, 16:15. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Яворово

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Яворово: 07:40, 09:30, 15:20, 15:44, 16:30, 18:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Ягода

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Ягода: 06:30, 06:50, 08:00, 09:30, 10:00, 11:30, 11:45, 12:00, 13:00, 13:15, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 16:15, 16:20, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Яздач

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Яздач: 07:40, 09:30, 15:20, 15:44, 16:30, 18:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Ямбол

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Ямбол: 18:30. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Ястребово

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Ястребово: 07:00, 07:15, 07:45, 09:30, 10:35, 11:30, 12:15, 12:30, 13:30, 15:15, 15:20, 15:30, 17:00, 18:15, 18:28. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

"Гласът на Стара Загора" използва бисквитки, тъй като старозагорският кмет Живко Тодоров и разни старозагорски измамници изядоха пържолите! Според европейското законодателство съм длъжен да ви предупредя! (Михаил Михайлов)

Този сайт е художествено произведение! Приликите на героите с действителни старозагорци са случайни! Дори и да видите някого на видео или снимка, то в този сайт става въпрос за една паралелна реалност, много по-забавна и увлекателна, но нямаща много общо с действителността! Описаните случки и събития понякога са плод на фантазията на редактора, който никога и по никакъв начин не злепоставя героите си... просто така е по-забавно!