Автогара Стара Загора (заминаващи автобуси)

Автобуси Стара Загора - Ветрен

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Ветрен: 11:45, 12:00, 14:00, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Видин

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Видин: 11:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Винарово

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Винарово: 07:40, 09:30, 15:20, 15:44, 16:30, 18:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Воденичарово

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Воденичарово: 06:50, 16:15. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Враца

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Враца: 11:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Габрово

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Габрово: 06:15, 08:20, 10:50, 12:00, 13:45. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Генерал Тошево

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Генерал Тошево: 12:50, 17:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Главан

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Главан: 15:20. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Голям Манастир

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Голям Манастир: 12:50, 17:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Горно Ботево

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Горно Ботево: 06:45, 09:00, 12:35, 16:15, 18:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Градина

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Градина: 09:30, 16:30. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Гурково

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Гурково: 08:40, 09:30, 11:45, 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Гълъбово

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Гълъбово: 07:30, 09:30, 10:35, 11:30, 12:15, 13:15, 14:00, 14:30, 15:05, 16:30, 17:33, 18:28, 19:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Димитровград

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Димитровград: 07:15, 07:45, 09:00, 09:30, 11:30, 12:30, 13:20, 13:20, 13:30, 13:45, 14:15, 14:30, 15:00, 15:30, 16:10, 16:29, 17:00, 18:15. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Дъбовец

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Дъбовец: 14:30. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Дъбово

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Дъбово: 06:30, 12:00, 16:15. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Едрево

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Едрево: 06:50, 09:30, 15:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Елхово (село)

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за с. Елхово: 06:50, 09:30, 15:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Елхово

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за гр. Елхово: 12:50, 17:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Загоре

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Загоре: 06:30, 08:30, 12:00, 15:00, 16:25, 17:55. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Загорци

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Загорци: 09:00, 16:15. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

"Гласът на Стара Загора" използва бисквитки, тъй като старозагорският кмет Живко Тодоров и разни старозагорски измамници изядоха пържолите! Според европейското законодателство съм длъжен да ви предупредя! (Михаил Михайлов)

Този сайт е художествено произведение! Приликите на героите с действителни старозагорци са случайни! Дори и да видите някого на видео или снимка, то в този сайт става въпрос за една паралелна реалност, много по-забавна и увлекателна, но нямаща много общо с действителността! Описаните случки и събития понякога са плод на фантазията на редактора, който никога и по никакъв начин не злепоставя героите си... просто така е по-забавно!