Автогара Стара Загора (заминаващи автобуси)

Автобуси Стара Загора - Землен

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Землен: 06:30, 08:30, 12:00, 15:00, 16:25, 17:55. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Зимница

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Зимница: 09:30, 11:45, 12:00, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Златоград

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Златоград: 16:29. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Змейово

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Змейово: 06:30, 09:00, 11:00, 12:00, 13:45, 16:15, 18:00, 19:45. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Знаменосец

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Знаменосец: 12:00, 16:25, 17:55. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Ивайловград

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Ивайловград: 14:30. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Изгрев

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Изгрев: 12:50, 17:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Искрица

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Искрица: 15:20. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Казанлък

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Казанлък: 06:15, 06:45, 07:15, 07:45, 08:20, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:20, 10:45, 10:50, 11:15, 11:45, 12:00, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 13:50, 14:15

Автобуси Стара Загора - Калояновец

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Калояновец: 06:50, 09:30, 1130, 13:29, 16:15, 18:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Камилски дол

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Камилски дол: 14:30. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Карнобат

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Карнобат: 10:30, 11:30, 12, 15:22. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Княжевско

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Княжевско: 07:30, 09:30, 13:15, 14:00, 15:05, 19:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Ковач

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Ковач: 12:00, 16:25, 17:55. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Ковачево

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Ковачево: 08:30, 11:00, 14:15, 16:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Козаревец

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Козаревец: 06:50, 09:30, 13:20, 16:15, 18:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Козарево

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Козарево: 09:30, 12:00, 14:30, 16:39, 17:30. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Коларово

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Коларово: 06:30, 08:30, 12:00, 15:00, 16:25, 17:55. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Конаре

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Конаре: 09:30, 12:00, 14:30, 16:39, 17:30. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Кортен

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Кортен: 12:45. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Котел

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Котел: 09:10, 16:10, 17:14. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

"Гласът на Стара Загора" използва бисквитки, тъй като старозагорският кмет Живко Тодоров и разни старозагорски измамници изядоха пържолите! Според европейското законодателство съм длъжен да ви предупредя! (Михаил Михайлов)

Този сайт е художествено произведение! Приликите на героите с действителни старозагорци са случайни! Дори и да видите някого на видео или снимка, то в този сайт става въпрос за една паралелна реалност, много по-забавна и увлекателна, но нямаща много общо с действителността! Описаните случки и събития понякога са плод на фантазията на редактора, който никога и по никакъв начин не злепоставя героите си... просто така е по-забавно!