Автогара Стара Загора (заминаващи автобуси)

Автобуси Стара Загора - Кравино

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Кравино: 07:30, 09:30, 13:15, 14:00, 15:05, 19:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Крумовград

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Крумовград: 13:20, 14:15. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Крушево

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Крушево: 09:30, 16:30. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Кърджали

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Кърджали: 08:20, 13:00, 13:20, 13:45, 14:15, 15:00, 16:29. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Ловец

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Ловец: 06:50, 09:30, 13:20, 16:15, 18:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Ловеч

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Ловеч: 06:15, 10:50, 13:45. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Лозен

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Лозен: 14:30. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Любимец

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Любимец: 07:45, 14:30. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Маджерито

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Маджерито: 06:10, 06:30, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:30, 09:30, 10:35, 11:30, 12:00, 12:15, 12:30, 13:00, 13:15, 13:30, 14:00, 14:30

Автобуси Стара Загора - Малко Градище

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Малко Градище: 14:30. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Малко Тръново

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Малко Тръново: 07:40, 09:30, 15:20, 15:44, 16:30, 18:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Малък Манастир

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Малък Манастир: 12:50, 17:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Маца

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Маца: 12:50, 17:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Медникарово

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Медникарово: 15:20. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Михайлово

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Михайлово: 06:50, 16:15. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Могила

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Могила: 07:00, 07:30, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 12:50, 13:30, 13:45, 14:45, 15:30, 16:00

Автобуси Стара Загора - Могилово

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Могилово: 07:40, 18:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Мокрен

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Мокрен: 09:10, 14:13, 16:10, 17:20. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Момчилград

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Момчилград: 13:20, 13:45, 14:15, 15:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Мъглиж

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Мъглиж: 08:00, 10:00, 13:00, 16:20, 18:30. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Мъдрец

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Мъдрец: 08:30, 15:20, 16:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

"Гласът на Стара Загора" използва бисквитки, тъй като старозагорският кмет Живко Тодоров и разни старозагорски измамници изядоха пържолите! Според европейското законодателство съм длъжен да ви предупредя! (Михаил Михайлов)

Този сайт е художествено произведение! Приликите на героите с действителни старозагорци са случайни! Дори и да видите някого на видео или снимка, то в този сайт става въпрос за една паралелна реалност, много по-забавна и увлекателна, но нямаща много общо с действителността! Описаните случки и събития понякога са плод на фантазията на редактора, който никога и по никакъв начин не злепоставя героите си... просто така е по-забавно!