Автогара Стара Загора (заминаващи автобуси)

Автобуси Стара Загора - Несебър

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Несебър: 07:15, 08:18, 08:45, 08:55, 14:15, 17:12. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Николаево

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Николаево: 11:45, 12:00, 14:00, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Нова Загора

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Нова Загора: 08:00, 08:30, 08:45, 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:45, 13:45, 14:13, 14:15, 15:15, 16:00, 16:15, 16:45, 17:12, 17:53, 18:00, 20:15. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Нова Махала

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Нова Махала: 11:45, 12:00, 14:00, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Новоселец

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Новоселец: 08:30, 11:00, 12:50, 14:15, 16:00, 17:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Обзор

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Обзор: 13:15. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Обручище

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Обручище: 15:20. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Овчи кладенец

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Овчи кладенец: 12:50, 17:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Омуртаг

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Омуртаг: 09:10, 16:10, 17:14. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Опан

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Опан: 07:00, 10:35, 11:00, 11:30, 12:15, 14:30, 15:15, 15:20, 17:10, 18:28. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Оризари

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Оризари: 12:45. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Орлов дол

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Орлов дол: 08:30, 16:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Павел баня

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Павел баня: 10:20. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Памукчии

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Памукчии: 06:10, 07:30, 13:00, 18:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Паничерево

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Паничерево: 06:50, 09:30, 15:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Пет Могили

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Пет Могили: 08:30, 11:00, 12:50, 14:15, 16:00, 17:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Петрово

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Петрово: 06:10, 07:30, 13:00, 18:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Плевен

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Плевен: 06:15, 10:50, 13:45. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Плодовитово

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Плодовитово: 09:30, 16:30. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Плоска Могила

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Плоска Могила: 06:45, 09:00, 12:35, 16:15, 18:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

Автобуси Стара Загора - Полски Градец

Разписание на автобусите, заминаващи от Автогара Стара Загора за Полски Градец: 08:30, 11:00, 14:15, 16:00. Адрес на Автогара Стара Загора: бул. „Славянски" № 62; Телефон за справки: 042/604-734.

"Гласът на Стара Загора" използва бисквитки, тъй като старозагорският кмет Живко Тодоров и разни старозагорски измамници изядоха пържолите! Според европейското законодателство съм длъжен да ви предупредя! (Михаил Михайлов)

Този сайт е художествено произведение! Приликите на героите с действителни старозагорци са случайни! Дори и да видите някого на видео или снимка, то в този сайт става въпрос за една паралелна реалност, много по-забавна и увлекателна, но нямаща много общо с действителността! Описаните случки и събития понякога са плод на фантазията на редактора, който никога и по никакъв начин не злепоставя героите си... просто така е по-забавно!