ЖП гара Стара Загора (пристигащи влакове)

Влакове София - Стара Загора

Влакове, тръгващи от ЖП гара София за ЖП гара Стара Загора (час на тръгване на влака/час на пристигане на влака на ЖП гара Стара Загора по разписание): 06:30/10:52, 08:30/13:42 (смяна в Пловдив),

Влакове Пловдив - Стара Загора

Влакове, тръгващи от ЖП гара Пловдив за ЖП гара Стара Загора (час на тръгване на влака/час на пристигане на влака на ЖП гара Стара Загора по разписание): 01:50/03:40, 04:20/06:39, 05:15/08:05 (смяна в Димитровград), 06:20/08:30,

Влакове Варна - Стара Загора

Влакове, тръгващи от ЖП гара Варна за ЖП гара Стара Загора (час на тръгване на влака/час на пристигане на влака на ЖП гара Стара Загора по разписание): 04:40/11:59, 07:25/14:42 (смяна в Горна Оряховица),

Влакове Бургас - Стара Загора

Влакове, тръгващи от ЖП гара Бургас за ЖП гара Стара Загора (час на тръгване на влака/час на пристигане на влака на ЖП гара Стара Загора по разписание): 05:10/10:10 (смяна на Тулово), 06:25/09:18, 08:50/11:13 (смяна

Влакове Русе - Стара Загора

Влакове, тръгващи от ЖП гара Русе за ЖП гара Стара Загора (час на тръгване на влака/час на пристигане на влака на ЖП гара Стара Загора по разписание): 06:00/13:13 (смяна в синдел), 06:28/11:59 (смяна в

Влакове Горна Оряховица - Стара Загора

Влакове, тръгващи от ЖП гара Горна Оряховица за ЖП гара Стара Загора (час на тръгване на влака/час на пристигане на влака на ЖП гара Стара Загора по разписание): 05:05/08:51, 08:38/11:59, 11:25/14:42, 14:43/18:12,

Влакове Димитровград - Стара Загора

Влакове, тръгващи от ЖП гара Димитровград за ЖП гара Стара Загора (час на тръгване на влака/час на пристигане на влака на ЖП гара Стара Загора по разписание): 06:50/08:05, 11:30/12:25. Адрес на ЖП гара Стара Загора: ул. „Герасим Папазчев" № 20; Телефон за справки: 042/626-752

Влакове Ямбол - Стара Загора

Влакове, тръгващи от ЖП гара Ямбол за ЖП гара Стара Загора (час на тръгване на влака/час на пристигане на влака на ЖП гара Стара Загора по разписание): 00:06/01:13, 02:35/03:40, 05:00/06:08, 05:25/06:42, 08:18/09:18,

Влакове Плевен - Стара Загора

Влакове, тръгващи от ЖП гара Плевен за ЖП гара Стара Загора (час на тръгване на влака/час на пристигане на влака на ЖП гара Стара Загора по разписание): 03:13/10:52 (смяна в София), 07:12/11:59 (смяна в

Влакове Шумен - Стара Загора

Влакове, тръгващи от ЖП гара Шумен за ЖП гара Стара Загора (час на тръгване на влака/час на пристигане на влака на ЖП гара Стара Загора по разписание): 06:17/11:59, 07:17/13:13 (смяна в Синдел), 08:55/14:42 (смяна

Влакове Чирпан - Стара Загора

Влакове, тръгващи от ЖП гара Чирпан за ЖП гара Стара Загора (час на тръгване на влака/час на пристигане на влака на ЖП гара Стара Загора по разписание): 00:32/01:13, 02:58/03:40, 05:47/06:39, 07:38/08:30, 08:26/09:07,

Влакове Нова Загора - Стара Загора

Влакове, тръгващи от ЖП гара Нова Загора за ЖП гара Стара Загора (час на тръгване на влака/час на пристигане на влака на ЖП гара Стара Загора по разписание): 00:44/01:33, 03:12/03:40, 05:39/06:08, 06:08/06:42,

Влакове Тулово - Стара Загора

Влакове, тръгващи от ЖП гара Тулово за ЖП гара Стара Загора (час на тръгване на влака/час на пристигане на влака на ЖП гара Стара Загора по разписание): 08:09/08:51, 09:31/10:10, 11:20/11:59, 14:03/14:42,

Влакове Подкова - Стара Загора

Влакове, тръгващи от ЖП гара Подкова за ЖП гара Стара Загора (час на тръгване на влака/час на пристигане на влака на ЖП гара Стара Загора по разписание): 06:20/12:25. Адрес на ЖП гара Стара Загора: ул. „Герасим

Влакове Карлово - Стара Загора

Влакове, тръгващи от ЖП гара Карлово за ЖП гара Стара Загора (час на тръгване на влака/час на пристигане на влака на ЖП гара Стара Загора по разписание): 05:22/08:51 (смяна в Тулово), 07:35, 10:00/11:59

Влакове Сливен - Стара Загора

Влакове, тръгващи от ЖП гара Сливен за ЖП гара Стара Загора (час на тръгване на влака/час на пристигане на влака на ЖП гара Стара Загора по разписание): 07:30/10:10 (смяна в Тулово), 15:20/17:34 (смяна в

"Гласът на Стара Загора" използва бисквитки, тъй като старозагорският кмет Живко Тодоров и разни старозагорски измамници изядоха пържолите! Според европейското законодателство съм длъжен да ви предупредя! (Михаил Михайлов)

Този сайт е художествено произведение! Приликите на героите с действителни старозагорци са случайни! Дори и да видите някого на видео или снимка, то в този сайт става въпрос за една паралелна реалност, много по-забавна и увлекателна, но нямаща много общо с действителността! Описаните случки и събития понякога са плод на фантазията на редактора, който никога и по никакъв начин не злепоставя героите си... просто така е по-забавно!