ЖП гара Стара Загора

Влакове Стара Загора - София:

Час на тръгване на влака от гара Стара Загора: 01:15, 03:50 (смяна в Пловдив), 04:20 (смяна в Пловдив), 06:10, 07:25, 09:23, 10:53 (смяна в Пловдив), 13:16, 14:52 (смяна в Пловдив), 17:36. Адрес на ЖП гара Стара Загора: ул. „Герасим Папазчев" № 20; Телефон за справки: 042/626-752

Влакове Стара Загора - Пловдив:

Час на тръгване на влака от гара Стара Загора: 01:15, 03:50, 04:20, 06:10, 06:45, 09:23, 10:53, 12:04, 13:16, 14:52, 16:48, 17:36, 18:30, 20:09. Адрес на ЖП гара Стара Загора: ул. „Герасим Папазчев" № 20; Телефон за справки: 042/626-752

Влакове Стара Загора - Варна:

Час на тръгване на влака от гара Стара Загора: 01:13, 07:00 (смяна в Горна Оряховица), 09:10, 10:22 (смяна в Горна Оряховица), 15:31, 16:29. Адрес на ЖП гара Стара Загора: ул. „Герасим Папазчев" № 20; Телефон за справки: 042/626-752. Адрес на ЖП гара Стара Загора: ул. „Герасим Папазчев" № 20; Телефон за справки: 042/626-752

Влакове Стара Загора - Бургас:

Час на тръгване на влака от гара Стара Загора: 03:43, 10:54, 15:31 (смяна в Карнобат), 16:29 (смяна в Дъбово), 17:18 (смяна в Зимница), 18:33. Адрес на ЖП гара Стара Загора: ул. „Герасим Папазчев" № 20; Телефон за справки: 042/626-752

Влакове Стара Загора - Русе:

Час на тръгване на влака от гара Стара Загора: 07:00 (смяна в Горна Оряховица), 08:10 (смяна в Горна Оряховица), 10:22 (смяна в Горна Оряховица), 16:29 (смяна в Горна Оряховица). Адрес на ЖП гара Стара Загора: ул. „Герасим Папазчев" № 20; Телефон за справки: 042/626-752

Влакове Стара Загора - Горна Оряховица:

Час на тръгване на влака от гара Стара Загора: 07:00, 08:10, 10:22, 15:00, 16:29. Адрес на ЖП гара Стара Загора: ул. „Герасим Папазчев" № 20; Телефон за справки: 042/626-752

Влакове Стара Загора - Димитровград:

Час на тръгване на влака от гара Стара Загора: 13:28, 21:39. Адрес на ЖП гара Стара Загора: ул. „Герасим Папазчев" № 20; Телефон за справки: 042/626-752

Влакове Стара Загора - Ямбол:

Час на тръгване на влака от гара Стара Загора: 01:13, 03:43, 07:15, 09:10, 09:30, 10:54, 13:54, 15:31, 17:18, 18:33, 21:08, 22:05. Адрес на ЖП гара Стара Загора: ул. „Герасим Папазчев" № 20; Телефон за справки: 042/626-752

Влакове Стара Загора - Плевен:

Час на тръгване на влака от гара Стара Загора: 01:15 (смяна в София), 07:00 (смяна в Горна Оряховица), 08:10 (смяна в Горна Оряховица), 09:23 (смяна в София), 10:22 (смяна в Горна Оряховица), 15:00 (смяна в Горна Оряховица), 16:29 (смяна в Попово), 17:36 (смяна в

Влакове Стара Загора - Шумен:

Час на тръгване на влака от гара Стара Загора: 01:13 (смяна в Синдел), 07:00 (смяна в Г. Оряховица), 09:10 (смяна в Повеляново), 10:22 (смяна на Г. Оряховица), 15:31 (смяна в Синдел), 16:29. Адрес на ЖП гара Стара Загора: ул. „Герасим Папазчев" № 20; Телефон за справки: 042/626-752

Влакове Стара Загора - Хасково:

Час на тръгване на влака от гара Стара Загора: 13:28. Адрес на ЖП гара Стара Загора: ул. „Герасим Папазчев" № 20; Телефон за справки: 042/626-752

Влакове Стара Загора - Чирпан:

Час на тръгване на влака от гара Стара Загора: 01:15, 03:50, 04:20, 06:10, 06:45, 09:23, 10:53, 12:04, 13:16, 14:52, 16:48, 17:36, 18:30, 20:09. Адрес на ЖП гара Стара Загора: ул. „Герасим Папазчев" № 20; Телефон за справки: 042/626-752

Влакове Стара Загора - Нова Загора:

Час на тръгване на влака от гара Стара Загора: 01:13, 03:43, 07:15, 09:10, 09:30, 10:54, 13:54, 15:31, 17:18, 18:33, 21:08, 22:05. Адрес на ЖП гара Стара Загора: ул. „Герасим Папазчев" № 20; Телефон за справки: 042/626-752

Влакове Стара Загора - Тулово:

Час на тръгване на влака от гара Стара Загора: 04:15, 07:00, 08:10, 10:22, 13:56, 15:00, 16:29. Адрес на ЖП гара Стара Загора: ул. „Герасим Папазчев" № 20; Телефон за справки: 042/626-752

Влакове Стара Загора - Сливен:

Час на тръгване на влака от гара Стара Загора: 07:00 (смяна в Тулово), 09:10 (смяна в Зимница), 10:22 (смяна в Тулово), 10:54 (смяна в Церковски), 13:54 (смяна в Зимница), 15:31 (смяна в Зимница), 16:29 (смяна в Дъбово), 17:18 (смяна в Зимница), 18:33 (смяна в

Влакове Стара Загора - Карлово:

Час на тръгване на влака от гара Стара Загора: 04:15, 08:10 (смяна в Тулово), 10:22 (смяна в Тулово), 10:53 (смяна в Пловдив), 13:56, 14:52 (смяна в Пловдив), 16:23 (смяна в Тулово), 16:48 (смяна в

Влакове Стара Загора - Подкова:

Час на тръгване на влака от гара Стара Загора: 13:28. Адрес на ЖП гара Стара Загора: ул. „Герасим Папазчев" № 20; Телефон за справки: 042/626-752


"Гласът на Стара Загора" използва бисквитки, тъй като старозагорският кмет Живко Тодоров и разни старозагорски измамници изядоха пържолите! Според европейското законодателство съм длъжен да ви предупредя! (Михаил Михайлов)

Този сайт е художествено произведение! Приликите на героите с действителни старозагорци са случайни! Дори и да видите някого на видео или снимка, то в този сайт става въпрос за една паралелна реалност, много по-забавна и увлекателна, но нямаща много общо с действителността! Описаните случки и събития понякога са плод на фантазията на редактора, който никога и по никакъв начин не злепоставя героите си... просто така е по-забавно!