Вдигат квартал на мястото на фабрика 'Слънце'

Вдигат квартал на мястото на фабрика 'Слънце'ВЕСТНИК СТАРОЗАГОРСКИ НОВИНИ: Нов жилищен квартал предстои да бъде изграден на мястото на все още действащата цигарена фабрика „Слънце“ в Стара Загора, съобщи председателят на общинския съвет Таньо Брайков. Той се позова на представени инвестиционни намерения от собствениците на фабриката, които вече са разрушили част от сградите и дори са си извадили Подробен устройствен план за терена. Въпрос на време било същата съдба да имат и останалите, все още работещи, цехове. Теренът е в съседство с новия старозагорски парк „Артилерийски“, в близост има и големи свободни терени, притежание на частни лица, които могат да бъдат приобщени. По данни на Таньо Брайков производството на цигари и обработката на тютюни ще бъдат изнесени на терен в близост до крайния градски квартал „Кольо Ганчев“, предстои земята там да промени предназначението си. Фабрика „Слънце“ беше приватизирана през 2008 година, акциите бяха изтъргувани през Българската фондова борса. 21.4 млн. лв. бяха платени тогава от компания, близка до групата „Химимпорт“. Впоследствие мажоритарният пакет акции беше прехвърлен на „Сила холдинг“. Изграждането на нов жилищен квартал на мястото на цигарената фабрика е било включено в дневния ред на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 30 март т.г., показва фирмената страница „Слънце Стара Загора Табак“ АД. На него е трябвало да бъде взето решение за учредяването на дъщерно дружество „Слънце Естейт“ ЕООД чрез апортиране на недвижим имот от 17 336 кв.м. Същото дружество е трябвало да бъде продадено на „Сила холдинг“ АД за 5.3 млн. лв. Тогава решение не е било взето поради наложена забрана от Комисията за финансов надзор. Ново редовно общо събрание на акционерите на „Слънце Табак Стара Загора“ АД е насрочено за 22 юни, в дневния ред липсва точката за дъщерното дружество и продажбата му, но предложение за това може да бъде направено от всеки акционер, собственик на над 5% от капитала. Към момента мажоритарен акционер е „Сила холдинг“ АД, който притежава 61.74%, 3% притежава Универсален пенсионен фонд „Съгласие“.

You have no rights to post comments


"Гласът на Стара Загора" използва бисквитки, тъй като старозагорският кмет Живко Тодоров и разни старозагорски измамници изядоха пържолите! Според европейското законодателство съм длъжен да ви предупредя! (Михаил Михайлов)

Този сайт е художествено произведение! Приликите на героите с действителни старозагорци са случайни! Дори и да видите някого на видео или снимка, то в този сайт става въпрос за една паралелна реалност, много по-забавна и увлекателна, но нямаща много общо с действителността! Описаните случки и събития понякога са плод на фантазията на редактора, който никога и по никакъв начин не злепоставя героите си... просто така е по-забавно!