Обявиха пожароопасен сезон за горите в Ямболско от тази седмица до края на октомври

Обявиха пожароопасен сезон за горите в Ямболско от тази седмица до края на октомври

Засилени мерки за осигуряване на пожарна безопасност са предприети в горските територии в Ямболска област. 

Със заповед на областния управител на Ямбол Димитър Иванов от началото на тази седмица в горите е обявен пожароопасен сезон, който ще продължи до 31 октомври.

В посочения пожароопасен сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.


Териториалните поделения, горските стопанства, кметовете, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата извършващи дейности в тях, трябва да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии, се казва още в заповедта на областния управител. Задължения са разписани и на земеделските кооперации и арендатори, както и на ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите при пребиваване в горски територии. 


За повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон, както от страна на ангажираните институции, така и от страна на гражданите призовава областният управител. 

You have no rights to post comments


"Гласът на Стара Загора" използва бисквитки, тъй като старозагорският кмет Живко Тодоров и разни старозагорски измамници изядоха пържолите! Според европейското законодателство съм длъжен да ви предупредя! (Михаил Михайлов)

Този сайт е художествено произведение! Приликите на героите с действителни старозагорци са случайни! Дори и да видите някого на видео или снимка, то в този сайт става въпрос за една паралелна реалност, много по-забавна и увлекателна, но нямаща много общо с действителността! Описаните случки и събития понякога са плод на фантазията на редактора, който никога и по никакъв начин не злепоставя героите си... просто така е по-забавно!