Шивачи в Стара Загора

Шивашко ателие НАНСИ

Адрес на шивашкото ателие: гр. Стара Загора, ул. „Г. С. Раковски" № 22; телефон: 0885/725-640

Шивашко ателие КРИСТИ

Адрес на шивашкото ателие: гр. Стара Загора, ул. „Цар Калоян" № 28; телефон: 0899/231-537

Шивашко ателие ТЕКС-ТЕКСТИЛ

Адрес на шивашкото ателие: гр. Стара Загора, ул. „Евлоги Георгиев" № 66; телефон: 042/681-155

Шивашко ателие МЕРЕСЕВ

Адрес на шивашкото ателие: гр. Стара Загора, ул. „Димчо Стаев" № 28; телефон: 042/641-136

Шивашко ателие АЛЕКСАНДЪР И ЛИДИЯ

Адрес на шивашкото ателие: гр. Стара Загора, ул. „П. Парчевич" № 44А, Търговски център Дивна; телефон: 042/636-373

Шивашко ателие МАРЖИТА

Адрес на шивашкото ателие: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев" № 147; телефон: 0889/260-303

Шивашко ателие АЛТЕА

Адрес на шивашкото ателие: гр. Стара Загора, ул. „Чая" № 23, вх. В ет. 5 ап. 80; телефон: 0888/435-209

Шивашко ателие АРМ

Адрес на шивашкото ателие: гр. Стара Загора, ул. „Св. Св. Кирил и Методий" № 52; телефон: 042/639-629

Шивашко ателие ТЕКС

Адрес на шивашкото ателие: гр. Стара Загора, ул. „Евлоги Георгиев" № 66; телефон: 042/681-155

Шивашко ателие КРАСИ - М

Адрес на шивашкото ателие: гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Асен II" № 35; телефон: 0899/854-242

Шивашко ателие ТИХ ТРУД

Адрес на шивашкото ателие: гр. Стара Загора, ул. „Георги Байданов" № 2; телефон: 042/672-231

Шивашко ателие КМК - СОЛЕЙ

Адрес на шивашкото ателие: гр. Стара Загора, кв. „Лозенец", Сградата На „НИПИ"; телефон: 042/603-463

Шивашко ателие СЕВЕРНО СИЯНИЕ

Адрес на шивашкото ателие: гр. Стара Загора, ул. „Васил Левски" № 7; телефон: 0898/338-715

Шивашко ателие РАДЕКС

Адрес на шивашкото ателие: гр. Стара Загора, ул. „Поп Минчо Кънчев" № 102; телефон: 042/627-557

Шивашко ателие ТПК КОЛЕКТИВ

Адрес на шивашкото ателие: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики" № 130; телефон: 042/624-487


"Гласът на Стара Загора" използва бисквитки, тъй като старозагорският кмет Живко Тодоров и разни старозагорски измамници изядоха пържолите! Според европейското законодателство съм длъжен да ви предупредя! (Михаил Михайлов)

Този сайт е художествено произведение! Приликите на героите с действителни старозагорци са случайни! Дори и да видите някого на видео или снимка, то в този сайт става въпрос за една паралелна реалност, много по-забавна и увлекателна, но нямаща много общо с действителността! Описаните случки и събития понякога са плод на фантазията на редактора, който никога и по никакъв начин не злепоставя героите си... просто така е по-забавно!